Trang chủ Thông Tin Quy Hoạch Quy định mới nhất của việc quy hoạch và sử dụng đất đai thông qua nghị định 61

Quy định mới nhất của việc quy hoạch và sử dụng đất đai thông qua nghị định 61

Luật kinh doanh bất động sản có vài thay đổi theo nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp không thể thực hiện mua bán bất động sản

Theo quy định của Nghị định 61/CP thì những trường hợp không được bán nhà nằm trong các trường hợp sau:

+ Nhà nằm trong vùng quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất, nhà nằm trong khu vực phố cổ (có danh sách cụ thể với từng trường hợp tại Quyết định 1170/QÐ-UB).

Yêu cầu tư vấn các loại hình bất động sản hiện nay và khả năng sinh lời

+ Nhà biệt thự không được bán (có danh sách cụ thể do UBND TP quy định).

+ Nhà vẫn đang có khiếu kiện, tranh chấp nhưng chưa có quyết định cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Nhà thuộc khu vực cơ quan tự quản nhưng chưa có đường đi riêng biệt.

Về kinh doanh nhà ở

Điều 12. Kinh doanh nhà ở nói tại Nghị định 61 là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả những hoạt động nhằm mục đích sinh lợi sau:

– Cho thuê nhà ở.

– Mua bán nhà ở.

– Nhận quyền sử dụng đất nhằm xây dựng nhà ở để bán, cho thuê. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở, để chuyển quyền sử dụng đất.

– Dịch vụ mua bán, cho thuê nhà ở.

Điều 13. Các tổ chức trong nước, cá nhân là người Việt Nam định cư ở Việt Nam được phép kinh doanh nhà ở nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định về thành lập, đăng ký kinh doanh, các quy định khác của pháp luật.

Điều 14. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà ở phải trả tiền sử dụng đất ở hoặc trả tiền thuê đất theo quy định Luật Đất đai và sử dụng đất ở đúng mục đích, đúng quy hoạch và thực hiện đầy đủ những thủ tục về xây dựng cơ bản theo qui định pháp luật.

Điều 15. Giá kinh doanh nhà ở bao gồm: Giá bán, giá cho thuê, giá dịch vụ trong hoạt động mua bán, cho thuê là giá thoả thuận giữa các bên được ghi trong hợp đồng.

Giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, giá cho thuê nhà ở đối với người nước ngoài, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà ở cần phải tuân thủ các qui định về mua bán, cho thuê nhà ở theo qui định tại chương IV, chương V của Pháp lệnh Nhà ở. Đồng thời thực hiện đúng chế độ kế toán thống kê, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ khác với Nhà nước theo qui định pháp luật.

Quản lý nhà nước các hoạt động mua bán và kinh doanh nhà ở

Điều 21. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở trong phạm vi cả nước.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước các hoạt động này tại địa phương của mình.

Điều 22. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào khung giá các loại đất do Chính phủ ban hành, bảng giá chuẩn tối thiểu nhà ở xây dựng mới (phụ lục số 1 kèm theo Nghị định này), giá chuẩn tối thiểu cho thuê nhà ở (phụ lục số 2 kèm theo Nghị định này) để ban hành những bảng giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng, bảng giá nhà ở xây dựng mới cũng như bảng giá cho thuê nhà ở tại địa phương mình. Giá do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Trong mọi trường hợp không được vượt khung giá hoặc sẽ thấp hơn bảng giá chuẩn tối thiểu do Nhà nước ban hành. Giá do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành là căn cứ để quản lý hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở tại địa phương.

Trong trường hợp giá thị trường có biến động từ 20% trở lên so với khung giá hoặc là giá chuẩn tối thiểu ban hành kèm theo Nghị định này thì Liên Bộ Xây dựng – Tài chính – Vật giá Chính phủ sẽ có trách nhiệm trình lên Chính phủ điều chỉnh các bảng giá này cho phù hợp.

Điều 23. Nhà nước sẽ được quyền mua trước nhà ở nếu xét thấy cần thiết. Trong trường hợp này Nhà nước sẽ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên mua theo qui định hợp đồng đã được ký kết trước đó.

Điều 24. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các khoản thu, thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước với các loại hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở

Điều 25. Các Bộ Xây dựng, Tài chính có trách nhiệm quy định về quản lý hoạt động dịch vụ mua bán, cho thuê nhà ở.

Theo: rever

Liên hệ
0965.389.188