Trang chủ Sông Công Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên

Ngày 28/02/2020 UBND Thành phố Sông Công Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khhu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công

Địa điểm quy hoạch: Xã Bá Xuyên, TP Sông Công, Thái Nguyên

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

+ Phía Đông Bắc: giáp đường tỉnh lộ 262

+ Phía Tây Nam : Giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp

+ Phía Đông Nam : giáp đường tỉnh lộ 262 và khu dân cư hiện trạng

+ Phía Tây Bắc: khu dân cư hiện trạng

Quy mô dự án: 5,67 ha.

Quy mô dân số 350~400 người.

Mục tiêu của đồ án nhắm cụ thể hoá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, các yêu cầu về không gian kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu khách đối với từng khu vực thiết kế. Làm cơ sở cho chủ đầu tư tiến hành lập dự toán đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dưng theo quy hoạch. Tạo động lực cho thành phố Sông Công phát triển theo tiêu chí đô thị loại II.

Dự án hoàn thành tạo quỹ đất ở mới phục vụ cho tái định cư cụm công nghiệp Bá Xuyên, hoàn chỉnh hiện đại, đồng bộ về hạ kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan theo định hướng quy hoạch chung của Thành phố Sông công đến năm 2040.

Chi tiết tham khảo: Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khhu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên

Liên hệ
0965.389.188